Про журнал

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакційна колегія

V.I. Kalinichenko - Candidate of Philology, Ass. Prof., Acting Head of the Department of Foreign Language for Specific Purposes (Editor in Chief) 
N.V. Striuk - Lecturer of the Department of Foreign Language for Specific Purposes (Managing Editor)
 
N.V. Ishchuk - Candidate of Pedagogy, Ass. Prof., Ass. Prof. of the Department of Foreign Language for Specific Purposes 
L.V. Romaniuk - Candidate of Philology, Ass. Prof. of the Department of Foreign Language for Specific Purposes 
O.Y. Korzh - Candidate of Pedagogy, Ass. Prof. of the Department of Foreign Language for Specific Purposes 
Y.V. Hryhoshkina - Candidate of Philology, Ass. Prof. of the Department of Theory and Practice of Translation 
O.O. Savrasova - Lecturer of the Department of Foreign Language for Specific Purposes 
O.O. Odintsova - Lecturer of the Department of Foreign Language for Specific Purposes